Obchodní podmínky


I. Objednání
Aby objednávka byla platná,je nutno vyplnit veškeré povonné údaje v objednávkovém formuláři.
Považujte objednávku za návrh kupní smlouvy.Dodáním smlouvy objednateli vzniká smlouva.

Prodávající může odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.
Provozovatelem internetové galerie je Grant Gt, s. r.o., v zastoupení Mgr. Blanky Brookesové. Pasteurova 1, 66902 Znojmo.
Objednatelem zboží ze serveru Labyrinth Paintings může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická, oprávněná uzavírat kupní smlouvy.

II. Dodací podmínky

Zboží bude dodáno na adresu, dle objednávkového formuláře. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením sjednané ceny.
Standardní doba dodání je 10 - 15 pracovních dní. Vše závisí na dispozici díla. Pokud je dílo vyprodáno, kupující ma možnost si objednat autorskou kopii. V tomto případě lze domluvit rozměr obrazu, či ladění barev. Doba dodání tohoto výrobku může být až do jednoho měsíce.
Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží se již nelze dodat nebo se výrazným způsobem změnila cena. O této zkutečnosti bude kupujícího ihned informovat.

III. Platební podmínky a slevy
Cenu za zboží platí zákazník buď v hotovosti při předání výrobk u nebo předem převodem na účet. V tomto případě bude zboží odesláno až při připsání častky na účet prodávajícího.
Zboží je splaté v hotovosti nebo po dohodě převodem na účet prodávajícího. Zboží bude vyexpedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.
Každá objednávka bude evidována v systému, pro možné stanovení individuálních slev dle objemu a množství zakázek od téhož zákazníka.

IV. Reklamace
Do tří dnů po obdržení zboží je kupující povinnen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí informovat prodávajícího a to e-mailem na adresu brookesova@seznam.cz.
V případě zjištění poškození přepravního balení ihned zkontrolujte dílo a sepište rozsah poškození.Nejlépe je vhodné poškození i nafotit. Vše nechte podrepsat přepravcem. a nechte podepsat dopravcem. O této skutečnosti nása prosím ihned informujte.
Reklamované zboží musí být doručeno do místa podnikání prodávajícího s označením čísla objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku. Vše záleží na jedinečnosti uměleckého díla.
Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího, za škody vyplývající z provozu produktů a funkčních vlastností. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Dotučení mimo ČR.
Ceny za doručovací služby jsou na serveruLabyrinth paintings uvedeny v rámci České repobliky.
Doručení děl a určení ceny za dopravu do států mimo ČR bude až po individuální domluvě (dohodnutí ceny za dopravu) a zaplacení celé objednávky na účet.


IV. Závěrem:

1.
Kupující má nárok na vrácení zboží do 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodů. V tom případě je povinen uhradit přepravní náklady.
2.
Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
3.
Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1, obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.


V. Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Pokračovat
Rychlé vyhledávání
 
Použijte klíčové slovo pro nalezení produktu
Pokročilé vyhledávání
Noc
Noc
3.900,- Kč (czk)
0 Položek
Momentálně zde nejsou žádné komentáře
Jazyky
Česky English
osCommerce